Klachtenafhandeling Podotherapie Verduin

Heeft u een opmerking of klacht over de behandeling van één van onze podotherapeuten? Of bent u ontevreden over de manier waarop uw podotherapeut met u omgaat? Dan is het goed om dit bij ons kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit en verbeteracties binnen onze praktijk. Ga om te beginnen in gesprek met uw podotherapeut. Indien dit niet geholpen heeft, verwijzen wij u door naar ons klachtenformulier hieronder.

Schriftelijk indienen

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt. Wanneer het om een kind gaat, dient de klacht door de ouders ingediend te worden. Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld in ieder geval ook uw eigen naam, adres en geboortedatum evenals de behandelend podotherapeut.

Klachtenloket

Wanneer een gesprek met uw podotherapeut niet het gewenste resultaat opgeleverd heeft, kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Paramedici. Indien de klachtenfunctionaris u ook niet naar tevredenheid geholpen heeft, kunt u besluiten om uw klacht te deponeren bij de geschillencommissie van het Kwaliteitsregister. Vanzelfsprekend gaan alle partijen zeer zorgvuldig en in vertrouwen met uw klacht om.

Dien hieronder uw klacht bij ons in: