Shockwave therapie

Met shockwave therapie is het mogelijk om diverse pijnklachten effectief te behandelen. Met name bij hielspoor, peesplaatontsteking en achillespeesklachten biedt shockwave therapie uitkomst. Shockwave therapie is een behandeling die de podotherapeut uitoefent op de aanhechting van de pezen. Hierdoor kunnen eventueel ontstane verkalkingen worden opgelost. Tevens ontstaat er een verbetering in de doorbloeding wat het genezingsproces ten goede komt.

De behandeling

Tijdens het voetonderzoek onderzoekt de podotherapeut wat de oorzaak is van uw klachten. Shockwave therapie is vaak onderdeel van de totale behandeling van uw voetklachten. Door shockwave therapie toe te passen, verhoogt de genezingskans. Bij shockwave therapie zijn drie tot vijf behandelingen nodig met een frequentie van één keer per week.  Door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat er daadwerkelijk een genezingsproces op gang wordt gezet. Zo wordt de doorbloeding verbeterd in het weefsel en verkalkingen kunnen worden opgelost. Dit zal kunnen bijdragen tot een vlot herstel.

Alle Oplossingen